ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σκακιστικό τμήμα στα τηλέφωνα:

Βαρβεράκης Κων/νος : 6973409970
Σερπετσιδάκης Γιώργος : 6944802541
Χριστοδούλου Παναγιώτης : 6944343490

Φραγκιαδάκης Μανόλης : 6976496044
Πρεδευτάκης Γιώργος : 6951417031

1 σχόλιο: